سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۵۹۱۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی ۲۰۰م م برای خلخال و کوثر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۱۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-ardabil.co.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۱-۱۸ ---- آگهی فراخوان مناقصه شماره ( ۲۰/۹۳) ( يک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم ) خريد لوله پلی اتيلن دو جداره فاضلابی ۲۰۰ م م شرکت آب وفاضلاب استان اردبيل در نظر دارد به استناد آيين نامه های اجرائی قانون برگزاری مناقصات ، لوله پلی اتيلن دوجداره کوپلردار و واشر فاضلابی ۲۰۰ م م برای امور خلخال و کوثر را از طريق فراخوان مناقصه از مناقصه گران واجد شرايط خريداری نمايد . اـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل . اردبيل : ميدان بسيج جنب هتل دريا تلفن:۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱ ۲ـ نام و نشانی دستگاه نظارت : مهندسين مشاور تجهيزات نيرو ۳ـ موضوع مناقصه: خريد لوله پلی اتيلن فاضلابی دوجداره کوپلردارو واشر مربوطه به قطر ۲۰۰ م م برای امور خلخال و کوثر ۴-محل تحويل کالاها: شهر خلخال و کوثر ۵- مدت تحويل کالاها: ۶۰ روز ۶- اعتبار اين طرح از منابع عمرانی شرکت می باشد. ۷-تاريخ مهلت مبلغ و محل دريافت اسناد : واجدين شرايط ميتوانند در ساعتهای اداری از تاريخ درج آگهی به مدت ده روز نسبت به دريافت اسناد از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمايند. ۸ـ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) ، با اعتبار ۳ ماه بصورت ضمانت نامه بانکی يا وجه واريز به حساب شماره ۲۱۹۵۱۶۰۸۰۴۰۰۰بانک صادرات شعبه ميدان ورزش اردبيل می باشد. ( مدت اعتبار پيشنهاد ها ۳ ماه می باشد ) ۹ـ تاريخ مهلت و محل تحويل اسناد : مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری ۱۷/۰۸/۹۳ اسناد مربوطه را تکميل ودر پاکت های لاک و مهر شده به دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل تحويل ورسيد دريافت دارند. پيشنهادهای واصله در ساعت ۱۱ مورخ ۱۸/۰۸/۹۳ در کميسيون مناقصه بازگشايی خواهد شد. ضمنا" هزينه درج آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. ۱۰ـ جهت بازبينی آگهی به آدرس : Http://iets.mporg.ir و .co.ir www.abfa-ardabil وhttp://tender.nww.co.ir http://tender.bazresi.ir , مراجعه فرمايند شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن