سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۹۱۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- پروژه اجرای جدول نیوو (جوی وسط) در بافت قدیم شهر بابل به طول ۳۶۵۵ متر با برآورد ۹۹۹.۷۹۳.۵۱۰ ریال با سپرده ۵۰ میلیون ریال --- ۲- پروژه احداث کانال ۸۰۰ خیابان ارشاد ۱۰ یخچال سازی به طول ۳۲۲ متر با برآورد ۱.۱۹۸.۱۱۹.۶۶۸ ریال با سپرده ۶۰ میلیون ریال --- ۳- پروژه اجرای موزائیک پیاده رو سطح شهر بابل به طول ۲۷۲۴ متربا برآورد ۹۹۹.۸۹۵.۴۲۸ ریال با سپرده ۵۰ میلیون ریال
شرایط : رشته راه یا ابنیه برای ردیف ۱ و ۳ - رشته راه یا آب برای ردیف ۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سپرده ۰۱۰۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۷/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : دفتر فنی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳ داخلی ۲۲۶---۰۱۱۳۲۲۲۱۴۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن