سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب اهواز

کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۳۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید۴۰۰ مترلوله پلی اتیلن ۶۳۰ م.م pn۶-pe۸۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۰۷
آدرس خرید اسناد : اهواز- کيانپارس- خيابان پنجم غربی -نبش خرداد (مديريت قراردادها)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ---- آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۹۹/۹۳/۱۱۰ نوبت اول ۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز ۲ – موضوع مناقصه: : خريد۴۰۰ مترلوله پلی اتيلن ۶۳۰ م.م pn۶-pe۸۰ ۳ – نام دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه ۴ – مدت تحويل کالا : يک ماه ۵ – مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ريال ۶ – مهلت و زمان دريافت اسناد : از تاريخ ۱۹/۷/۹۳ لغايت ۲۶/۷/۹۳ ۷ – محل دريافت اسناد : اهواز- کيانپارس- خيابان پنجم غربی -نبش خرداد (مديريت قراردادها) ۸ – مهلت و زمان تحويل اسناد : از تاريخ ۲۷/۷/۹۳ لغايت ۶/۸/۹۳ ۹ – قيمت اسناد و نحوه واريز وجه به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال که بايد به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کيانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واريز شود وجه مذکور به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد ۱۰- محل تحويل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کيانپارس – خيابان ۵ غربی – نبش خرداد ۱۱ – محل و زمان گشايش پيشنهادها : زمان گشايش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مديريت قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاريخ ۷/۸/۹۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان يا نماينده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشايی خواهد بود. ۱۲ – محل تامين اعتبار : عمراني ۱۳ – هزينه چاپ آگهی به عهده برنده ی مناقصه می باشد . ۱۴ – کليه شرکت های حقوقی توليدکننده (دارای پروانه بهره برداری) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمايند و به پيشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بيشتر می توان با شماره۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱۱ تماس گرفت./ن ۱۵/۷/۹۳
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن