مناقصه خدمات مهندسی مشاوره فنی و بازرگانی در زمینه های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۳۰۱۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مهندسی مشاوره فنی و بازرگانی در زمینه های اکتشاف، طراحی، تجهیز و بهره برداری معادن زغالسنگ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۲۲
آدرس خرید اسناد : آدرس ۱: خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهيد مطهری، طرح توسعه معادن زغالسنگ طبس، واحد اداری آدرس ۲: تهران، بلوار وليعصر، خيابان طالقانی، نرسيده به چهارراه بهار، روبروی بيمارستان ۵۰۲ ارتش، ساختمان شماره ۲ شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران، واحد ۲ ، دفتر طرح توسعه معادن زغالسنگ طبس – تلفن: ۰۲۱۸۸۳۱۸۶۱۸
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۰-۱۷ ---- آگهی دعوت به ارزيابی کيفی مشاوران– فراخوان شماره (ط/۹۳/۰۱) ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران ۲-    موضوع انتخاب مشاور: انجام کليه مراحل شناسايی و پی جويی ذخاير زغالسنگ در محدوده پروژه، ارائه خدمات مشاوره فنی، بازرگانی و نظارتی در زمينه های اکتشاف، طراحی، تجهيز و استخراج معادن زغالسنگ و همچنين راهبری و كنترل كيفی هرگونه عمليات عمرانی و تکميل زيرساختهای طرح ۳-    محل و مدت اجرای خدمات: حوضه زغالدار ايران مرکزی (طبس) – ۳۶ ماه ۴-    محل تامين اعتبار: منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران ۵-    نام و نشانی نماينده کارفرما: آدرس ۱: خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهيد مطهری، طرح توسعه معادن زغالسنگ طبس، واحد اداری آدرس ۲: تهران، بلوار وليعصر، خيابان طالقانی، نرسيده به چهارراه بهار، روبروی بيمارستان ۵۰۲ ارتش، ساختمان شماره ۲ شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران، واحد ۲ ، دفتر طرح توسعه معادن زغالسنگ طبس – تلفن: ۰۲۱۸۸۳۱۸۶۱۸ ۶-    شرايط مناقصه گران: شركت كنندگان بايستی رتبه بندی مشاور (دارای اعتبار زمانی و ظرفيت آزاد) در تخصصهای ذيل را تواماً دارا باشند: داشتن گواهينامه صلاحيت مشاور معتبر با رتبه حداقل ۲ (دو) در تخصص پی جويی و اکتشاف معدن و همچنين رتبه حداقل ۳ (سه) در تخصص آماده سازی و بهره برداری معدن از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ۷-    هزينه درج آگهی و هزينه خريد اسناد ارزيابی کيفي: -    هزينه انتشار در دو نوبت آگهی بر عهده برنده نهايی مناقصه خواهد بود. -    جهت خريد اسناد ارزيابی کيفی، مناقصه گران واجد شرايط می توانند با در دست داشتن اصل فيش واريزی به مبلغ پانصد هزار ريال به شماره حساب ۰۱۱۸۸۰۰۱۵۰۰۰۵ نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی نامه معتبر، به يکی از آدرسهای بند ۵ اين آگهی مراجعه نمايند. ۸-    مدارک مورد نياز جهت دريافت کاربرگ های استعلام ارزيابی کيفي: -    اسناد و مدارک ارزيابی کيفی صرفاً به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه کتبی ممهور به مهر و امضاء مجاز مناقصه‌گر تحويل مي‌گردد. معرفی نامه ميبايست شامل موضوع مناقصه، شماره مناقصه، آدرس و شماره تماس وی باشد. -    ارائه مدارک و اسناد مربوطه هيچگونه حقی را برای مناقصه گران ايجاد نخواهد کرد. ۹-    آخرين مهلت دريافت اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ ۱۰-    مهلت تکميل اسناد و ارائه پيشنهاد ارزيابی کيفي: حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ ۱۱-    زمان بازگشايی پاکات استعلام ارزيابی کيفي: روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ ۱۲-    محل تحويل کاربرگ های استعلام ارزيابی کيفي: آدرس های مندرج در بند ۵ بديهی است دعوتنامه کتبی جهت دريافت اسناد فنی و مالی، به مناقصه گرانی که در ارزيابی کيفی امتياز قابل قبول را کسب نمايند ارسال خواهد گرديد. ضمناً متن اين فراخوان در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانيد با شماره ۵-۰۵۶۳۲۸۲۴۵۵۱ داخلی ۳۱۳۷ تماس حاصل نماييد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن