سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۳۱۰۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات پروژه طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مالکیت (BOO) نیروگاه برقابی بیلقان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۲۰
آدرس خرید اسناد : دبير خانه مركزی شركت تامين وتصفيه آب وفاضلاب تهران به نشانی تهران – خيابان دكتر فاطمی – نبش خيابان حجاب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۱-۱۹ ---- آگهی فراخوان عمومي شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران در نظر دارد انجام خدمات پروژه طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مالكيت (BOO) نيروگاه برقابی بيلقان را به پيمانكار و مشاورهمكار دارای گواهينامه صلاحيت طرح و ساخت (برق – توليد نيرو ) با تشكيل گروه مشاركت پيمانكاران و مشاوران با شرايط ذيل واگذار نمايد لذا از كليه شركتهای واجد شرايط ضمن ارائه مدارك موردنياز جهت ارزيابی كيفی وتكميل فرم های مربوطه دعوت می گردد در اين فراخوان شركت نمايند. ۱ - شرايط شركت در فراخوان : در صورتيكه پيمانكار بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۳۰۰/ ۱۰۰ تاريخ ۸/۲/۸۶ در پايه دو رشته نيرو – توليد نيرو تشخيص صلاحيت شده باشند            - در صورتيكه پيمانكار بر اساس بخشنامه شماره ۳۱۳۹۵/۱۰۰ تاريخ ۲۶/۴/۸۹ در پايه سه رشته نيرو – توليد نيرو تشخيص صلاحيت شده باشند - مشاور دارای گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره درپايه دو تخصص توليد نيرو باشد - هريك از پيمانكاران ، مشاوران و تامين كنندگان مالی فقط مجاز به عضويت در يك مشاركت می باشند. - چنانچه يكی از اعضاء مشاركت يك شركت مهندسی مشاور باشد ، اين شركت نمی بايست در هيچيك از پروژه های وزارت نيرو ناظر و يا مدير طرح كارفرما برای فعاليت های پيمانكار يا پيمانكاران عضو مشاركت باشد. - گروههای مشاركت پيمانكار وهمكار مشاور بايستی توافقنامه تشكيل گروه مشاركت وتعيين نماينده گروه را در دفتر ثبت اسناد رسمی كشور ثبت وكپی برابراصل سند مذكور را به همراه تصوير گواهينامه های تاييد صلاحيت پيمانكار ومشاور در رتبه های مورد نظر را به همراه ديگر اسناد پيشنهادی ارايه نمايند ۲-مهلت و محل دريافت اسناد فراخوان :متقاضيان می توانند برای دريافت اسناد با معرفی نامه معتبر حداكثر تا روز چهار شنبه مورخ ۱۴/۸/۹۳ به دبير خانه مركزی اينشركت به نشانی تهران – خيابان دكتر فاطمی – نبش خيابان حجاب مراجعه و نسبت به دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند ۳- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد :كليه شركت كنندگان در فراخوان می بايست مدارك و مستندات قانونی ذكر شده در اسناد فوق ،ممهور به مهر شركت و در پاكات لاك و مهر شده را حداكثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۹/۸/۹۳ به دبير خانه اين شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند . ۴-زمان جلسه بازگشايی فراخوان عمومي: در ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه درتاريخ ۲۰/۸/۹۳ در امور بازرگانی و قراردادهای اين شركت تشكيل و متعاقب آن پاكات پيشنهاد به كميته ارزيابی ارسال خواهد شد . ۵-نشانيهای سايت اينترنتی به شرح ذيل:سايت اين شركت : (http://tww.tpww.co.ir) ،سايت ملی مناقصات :(http://iets.mporg.ir) ،سايت شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور: (http:www.nww.ir)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن