سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کوار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۴۵۷۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید ۴۰۰ عدد لوله سیمانی با مشخصات طول هر لوله یک متر و قطر ۲ متر- عیار بتن ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب - نوع آرماتور مصرفی ۱۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴ میلیون ریال به حساب ۱۳۵۷۰۷۸۰ شهرداری نزد بانک رفاه کارگران شعبه کوار یا ضمانتنامه بانکی و چک تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری امور مالی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- -
- http://
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   خرید 400 عدد لوله سیمانی با مشخصات طول هر لوله
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )