سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان فارس

شماره آگهی ۳۷/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۴۵۷۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : واگذاری طرح های موضعی مربوط به قسمتی از امور نگهداری مراکز مخابراتی خود به صورت موضعی در سطح استان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.shiraztel.co.ir
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری طرح های موضعی مربوط به قسمتی از امور مخابرات استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )