آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

مناقصه 25-93: تعمیر اساسی تعداد 50 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی ...

25-93: تعمیر اساسی تعداد 50 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی معیوب در انبار مرکزی شرکت با تضمین 144 میلیون ریال --- 40-93: انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب های عادی - قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار و تست و بازرسی لوازم انداره گیری مشترکین در محدوده مدیریت برق پارسیان با برآورد 6.081.985.435 ریال و تضمین 270 میلیون ریال --- 3- انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب های در محدوده مدیریت برق بندرعباس 1 و 2 و 3 و رضوان با برآورد 6.902.401.231 ریال و تضمین 295 میلیون ریال --- 4- انجام خدمات مربوط به تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمحاز در محدوده مدیریت برق میناب و هشتبندی و سیریک و بشاگرد با برآورد 3.502.080.000 ریال و تضمین 193 میلیون ریال --- 5- انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب های عادی - قرائت اندازه گیری و توزیع قبوض ، وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدوده مدیریت برق میناب و سیریک و هشتبندی و بشاگرد با برآورد 23.333.904.375 ریال و تضمین 788 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/07/24

مهلت خرید اسناد : 5 روز کاری پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم

مبلغ خرید اسناد : 500.000 ریال به حساب سپهر شماره 01202164357002 نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس

میزان سپرده : ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد

استان برگزاری : هرمزگان

آدرس خرید اسناد : بندرعباس: بلوار جمهوری اسلامی - جنب شهرک مسکونی زیتون - ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

تلفن : 07614512344

فکس : 07614512336

رسانه منتشر کننده : نشریات استان خوزستان

كد آرياتندر : 930724624

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
25-93: تعمیر اساسی تعداد 50 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و
تصویر آگهی مناقصه 25-93: تعمیر اساسی تعداد 50 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی معیوب در انبار مرکزی شرکت با تضمین 144 میلیون ریال --- 40-93: انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب های عادی - قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار و تست و بازرسی لوازم انداره گیری مشترکین در محدوده مدیریت برق پارسیان با برآورد 6.081.985.435 ریال و تضمین 270 میلیون ریال --- 3- انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب های در محدوده مدیریت برق بندرعباس 1 و 2 و 3 و رضوان با برآورد 6.902.401.231 ریال و تضمین 295 میلیون ریال --- 4- انجام خدمات مربوط به تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمحاز در محدوده مدیریت برق میناب و هشتبندی و سیریک و بشاگرد با برآورد 3.502.080.000 ریال و تضمین 193 میلیون ریال --- 5- انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب های عادی - قرائت اندازه گیری و توزیع قبوض ، وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدوده مدیریت برق میناب و سیریک و هشتبندی و بشاگرد با برآورد 23.333.904.375 ریال و تضمین 788 میلیون ریال توزیع نیروی برق استان هرمزگان استان هرمزگان