سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی - منطقه چابهار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۶۲۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی و سرویس های صنعتی منطقه چابهار با برآورد ۱.۶۶۲.۴۲۶.۳۹۷ ریال و تضمین ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۲- واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت چابهار با برآورد ۱۱.۱۶۵.۷۴۰.۵۵۲ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- واگذاری امور انبار نفت ایرانشهر با برآورد ۲.۰۵۴.۷۶۰.۶۵۹ ریال و تضمین ۱۲.۶۷۰.۰۰۰ ریال --- ۴-خدمات عمومی، نظافت، نگهداری فضای سبز و تامین نیروی انسانی اداری منطقه چابهار با برآورد ۵.۰۴۹.۹۱۷.۸۲۰ ریال و تضمین ۲۱.۶۵۰.۰۰۰ ریال --- ۵- غذای گرم کارکنان عملیات منطقه چابهار با برآورد ۴.۵۰۷.۰۷۵.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- تامین و راهبری خودروهای استیجاری با برآورد ۲.۳۰۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳.۴۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز نقدی به حساب ۴۱۲۰۰۶۰۰۴۰۰۰۰۹ بانک ملی شعبه چابهار به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار و یا ضمانتنامه بانکی معادل آن
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : چابهار - انتهای بلوار صیاد - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۴۵-۳۵۳۳۹۹۸۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.niopdc.IR وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن