سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۱۸/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۶۳۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری تاسیسات عروجیان و نگهداری بهره برداری از مجموعه تصفیه خانه
شرایط : رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب ۱۰۰۱ بانک شهر شعبه بهشت زهرا به جاده قدیم تهران ـ قم / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون ریال به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران ـ قم ـ ساختمان اداری شماره یک سازمان ـ اداره حقوقی و قرارداد ها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.beheshtezahra.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن