سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان ایلام

شماره آگهی ۱۲۰۷۴۴/۴۰۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۶۲۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : خرید تجهیزات رایانه ای هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش خود واقع در شهرستان ها و مناطق سطح استان
شرایط : تصویر اساسنامه و آگهی تغییرات ثبتی شرکت - اصل گواهی و فتوکپی مجوز رسمی فعالیت شرکت و تصویر شناسنامه صاحبان امضا - ارائه گواهی حسن انجام کار از دستگاه های قبلی - تایید صلاحیت شرکت - ارائه ضمانتنامه بانکی رسمی معتبر یا واریز وجه - پیشنهاد قیمت - کلیه اوراق و شرایط مناقصه به مهر و امضای پیشنهاد دهنده رسیده باشد/
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی رسمی و معتبر به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و یا واریز وجه به حساب ۲۱۸۳۱۲۰۶۳۷۰۰۰ بانک ملی مرکزی ایلام به نام اداره پشتیبانی و تدارکات
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تا ۱۴/۰۸/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۸/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۳۳۴۲۰۰۲-۰۸۴۱۳۳۴۲۲۷۹-۰۸۴۱۳۳۶۰۱۰۳ -
- http://WWW.JLAMMEDU.IR
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای هنرستان های فنی و حرفه آموزش و پرورش استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )