سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید عالیشهر

شماره آگهی ۱۳-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل پارک بانوان با برآورد ۲.۲۷۸.۴۰۱.۰۲۸ ریال و تضمین ۱۴ میلیون ریال ـ تکمیل پارک تابان با برآورد ۱.۹۷۲.۰۶۴.۹۹۴ ریال و تضمین ۱۳ میلیون ریال ---- تکمیل پارک بهاران با برآورد ۲.۴۵۵.۴۱۳.۵۵۴ ریال و تضمین ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- تکمیل پارک ناحیه ای با برآورد ۹.۷۵۸.۴۷۶.۶۰۴ ریال و تضمین ۴۶ میلیون ریال ---- احداث مرکز بهداشت با برآورد ۹.۰۲۵.۸۶۳.۹۸۷ ریال و تضمین ۳۴ میلیون ریال
شرایط : تکمیل پارکها در رشته راه و باند با حداقل رتبه ۵ و احداث مرکز بهداشت در رشته ابنیه با حداقل رتبه ۵ دارای گواهی احراز صلاحیت از معاونت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانمکی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهر ـ بلوار زیتون شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ـ واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن