مناقصه بهره برداری ونگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۰۳۳۱۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری ونگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای شهرستان سیرک برای مدت یک سال شمسی با برآورد ۴,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ۵ در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب سپره شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس / سپرده شركت در مناقصه ۲۰.۰۹۳.۶۰۰ ریال به صورت ارائه ضمانتنامه بانمکی و یا به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۵۴۳۳۰۰۹ بانک ملی ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۸/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن