مناقصه 92311: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی جوین سبزوار با نوسازی مدارس استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۰۳۳۳۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۲۳۱۱: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی جوین سبزوار با برآورد ۶.۶۷۳.۸۵۸.۷۴۴ ریال و تضمین ۶۰ میلیون ریال --- ۹۲۳۰۵- استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی رضویه مشهد با برآورد ۷.۶۷۳.۸۷۴.۳۲۷ ریال و تضمین ۶۰ میلیون ریال ---- ۹۲۳۳۲- استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی کلات با برآورد ۷.۴۴۴.۲۰۶.۶۰۴ ریال و تضمین ۶۰ میلیون ریال --- ۹۲۳۳۰- استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی کاشمر با برآورد ۴.۸۴۹.۱۵۲.۶۱۰ ریال و تضمین ۵۰ میلیون ریال --- ۹۰۱۸۶- دبستان شهد کدخدا گجوان تبادکان مشهد با برآورد ۱.۹۶۳.۷۲۷.۳۶۷ریال و تضمین ۳۰ میلیون ریال --- ۹۳۲۰۰- تکمیل و احداث ساختمانها دیوارکشی و محوطه سازی گنابد با برآورد ۷.۰۲۲.۶۱۶.۶۳۳ ریال و تضمین ۶۰ میلیون ریال --- ۹۳۲۰۱- احداث متوسطه ملامظفر گناباد با برآورد ۱۰.۳۴۸.۷۸۳.۷۳۴ ریال و تضمین ۷۰ میلیون ریال --- ۹۳۰۰۹۰- تکمیل استثنایی ۴ کلاسه داورزن سبزوار با برآورد ۲.۳۹۰.۹۸۳.۲۴۹ ریال و تضمین ۳۰ میلیون ریال --- ۹۰۱۶۵- ابتدایی پسرانه هویزه سبزوار با برآورد ۱۳.۲۰۰.۲۱۲.۵۰۶ ریال و تضمین ۸۰ میلیون ریال--- ۸۹۶۴۹- مرکز استثنایی ابتکار تربت حیدریه با برآورد ۱۳.۲۴۱.۶۲۶.۲۵۹ ریال و تضمین ۸۰ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۷۰۱۰۰۲ سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۶۸۱۷۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن