سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پژوهشگاه صنعت نفت

شماره آگهی ۹۳۵۳۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۰۴۱۸۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک دستگاه electro magnetic viscometer
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۴۸۲۵۵۰۲۱-۴۸۲۵۳۳۶۳ تلفن ۰۲۱-۴۴۷۳۹۷۹۷ فکس
- ایمیل http://www.ripi.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن