سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پژوهشگاه صنعت نفت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۸ قلم دستگاه های ارزیابی و آزمایش سیمان (در شرایط چاه نفت) : constant speed mixer ---- دستگاه عمل آوری سیمان در شرایط چاه curing chamber ---- static gel strength analyzer ---- linear swell meter + software ۲۰۰۰ ----- uitrasonic cement analyzer ---- bench - top pressureized consistometer ---- cement expansion / shrink age ----- water wetting capability tester
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۸۲۵۵۰۲۱-۴۸۲۵۳۳۶۳-۰۲۱۴۴۷۳۹۷۹۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ripi.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن