سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش شهر تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۱۱۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید شیر پاستوریزه جهت مدارس خود در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شامل : مناقصه شماره یک شامل شیر تازه گاو پاستوریزه با ۲/۵% چربی همراه با نی و بسته بندی شیرینگ حداکثر به تعداد ۱۶ میلیون لیوان ۲۰۰cc و میزان سپرده ۲۴۷ میلیون ریال --- مناقصه شماره دو شیر تازه گاو پاستوریزه با ۲/۵% چربی همراه با نی و بسته بندی شیرینگ حداکثر به تعداد ۱۰ میلیون لیوان ۲۰۰cc و میزان سپرده ۱۵۷ میلیون ریال --- مناقصه شماره سه شامل شیر تازه پاستوریزه با ۲/۵% چربی همراه با نی و بسته بندی شیرینگ حداکثر به تعداد ۸ میلیون لیوان ۲۰۰cc و میزان سپرده ۱۲۷ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به شماره حساب ۲۱۷۳۰۱۱۳۱۹۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه قدس اداره کل یا ضمانتنامه بانک یمعتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۸ روز بعد از چاپ دومین آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ، خیابان طالقانی ، بعد از میدان فلسطین ، نبش خیابان سرپرست
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۹۷۹۵۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن