سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان زنجان

شماره آگهی ۱/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات نظافت و باربری خود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۷۷۲۵۰۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی به انضمام ۱۲۰۰۰ ریال مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۲۱۷۴۷۷۲۵۰۲۰۰۷ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۷۷۲۵۰۲۰۰۷ تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک ملی شعبه مرکزی بنام اداره پست استان زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ لغایت ۰۵/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : زنجان بلوار دارالقرآن میدان رسل ط اول دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۴۳۳۴۷۰۰۲۵ داخلی ۳۱۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.post.ir وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن