سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۱۵۵۱۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تکمیل رینگ آب رشت(حد فاصل برج ۳ آب رشت و میدان آزادگان)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۹-۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۹-۰۲
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۲-۰۲ ---- فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه گران جهت پروژه تکميل رينگ آب رشت(حد فاصل برج ۳ آب رشت و ميدان آزادگان) ( نو بت اول)۲۹-۹۳ ق شركت آب و فاضلاب استان گيلان در نظر دارد از پيمانكاران واجدشرايط جهت دريافت اسناد ارزيابی کيفی با مشخصات ذيل دعوت بعمل آورد،لذا از كليه پيمانكاران دارای توان اجرای كار مايل به شركت در مناقصه دعوت می شود برای دريافت اسناد ارزيابی کيفی پس از درج آگهی درروزنامه استانی و کشوری حداكثر تا ٤روز بين ساعت ۸ صبح تا ١٤ به نشانی رشت، جنب پارك قدس شركت آب و فاضلاب استان گيلان،دفتر قراردادها مراجعه نمايند .قابل ذكر است اسناد ارزيابی توان اجرای كار تنها به پيمانكارانی ارائه خواهد شد كه در هنگام مراجعه ، گواهينامه صلاحيت مورد نظر را براساس بند ۸ذيل به همراه داشته و ارائه نمايند . پيمانكاران پس از دو هفته از آخرين مهلت دريافت، اسناد مذكور را تكميل و تا پايان وقت اداری (۱/ ۹/۹۳) به آدرس فوق الذكر تحويل نمايند.ضمنا نتايج ظرف حداكثر هفت روز پس از مهلت فوق الاشاره اعلام و برای شركت كنندگانی كه واجد نصاب امتياز لازم باشند اسنادمناقصه ارسال خواهد شد. داوطلبان می توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۷-۳۲۲۱۰۲۵-۰۱۳۱ داخلی ۲۲۴ تماس حاصل نمايند. سايت اينترنتی شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان به نشانی : www.abfa-guilan.irو سايت ملی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir مشخصات پروژه ۱- موضوع مناقصه: پروژه تکميل رينگ آب رشت(حد فاصل برج ۳ آب رشت و ميدان آزادگان) ۲- كار فر ما: شركت آب و فاضلاب استان گيلان ۳-دستگاه نظارت:معاونت مهندسی و توسعه ٤-تضمين شرکت در مناقصه: ۲۰۵۷۲۷۹۰ ريال (نوع تضمين بر اساس آيين نامه تضمين برای معاملات دولتی شماره ٤٢٩٥٦/ت ٢٨٤٩٣ه مورخ ١١/٨/٨٢ و مصوبه های آن می باشد.) ۵- براورد اوليه : ۴۶۹۰۹۲۹۹۰۶ ريال ۶-مدت اجرا: ۳ما ه ۷-محل تامين اعتبار: عمرانی ۸- رشته پيمانكاران: حداقل دارای رتبه ۵در رشته آب ۹-مهلت اعتبار پيشنهاد:سه ماه (برای مدت ۳ ماه ديگر قابل تمديد می باشد ) هزينه يك نوبت آگهی مندرج در روزنامه كثير الانتشار استان و يك نوبت آگهی مندرج در روزنامه كثير الانتشار كشور بعهده برنده مناقصه مي‏باشد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن