مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع آب و فاضلاب استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۱۵۲۵۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات و تجهیزات چاه ها ، ایستگاههای پمپاژ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۲۸
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ---- فراخوان مناقصه عمومی شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ مناقصه با موضوع : مديريت ، بهره برداری ، نگهداری و تعميرات (رفع حوادث) كليه تاسيسات و تجهيزات چاه ها ، ايستگاههای پمپاژ و مخازن ، خطوط انتقال ، شبكه توزيع و انشعابات و خدمات مشتركين مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای سردشت و گوهران با مبلغ برآورد برای دو سال ۱،۸۹۰،۱۰۰،۰۰۰ ريال (يك ميليارد و هشتصد و نود ميليون و يكصد هزار ريال ) و تضمين شركت در مناقصه به مبلغ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال (هفده ميليون ريال )به پيمانكار ‏واجد شرايط واگذارنمايد. . ‏ از كليه شركتهای صلاحيت دار كه متقاضی شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت می شود از ‏‏تاريخ درج آگهی به مدت پنج روز با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ريال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداری به امور قراردادها اين شركت به نشانی بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتی مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضی می تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه را به يكی از صور پيش بينی شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتی كه ‏‏در اسناد مناقصه درج می باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت ۱۳ مورخ۲۷/۸/۹۳می باشد و پيشنهادات واصله در ساعت ۱۱ مورخ۲۸/۸/۹۳ در كميسيون مناقصه بازگشايی خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پيشنهادها آزاد است .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن