مناقصه 1- تکمیل خوابگاه آموزشکده فنی پسران سمنان با زیربنای آموزشکده فنی پسران سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزشکده فنی پسران سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تکمیل خوابگاه آموزشکده فنی پسران سمنان با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع با برآورد ۷,۸۷۳,۶۰۹,۷۰۰
شرایط : پایه ۵ رشته ساختمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۲۱۷۳۰۷۲۹۵۴۰۰۸ نزد بانک ملی سمنان / سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سمنان - بلوار شریف واقفی - آموزشکده فنی پسران سمنان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن