سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی - منطقه کهگیلویه و بویراحمد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۵۸۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی زمانی پیمان ستاد، سوختگیری و انبار نفت یاسوج
شرایط : تصویر مصدق شناسنامه - دارا بودن تائید صلاحیت از مراجغ ذی صلاح - آگهی تاسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات - سوابق شغلی و مدارک تحصیلی اعضای و هیات مدیره - کداقتصادی و شماره ملی شرکت - سوابق کاری مرتبط در ۵ سال گذشته و تایید کارفرمایان قبلی - ارائه مدارک مربوط به دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و سایر گواهی نامه های فنی و تخصصی که در ارزیابی و توانمندیهای متقاضی موثر باشد - ارائه فهرست امکانات فنی عملیات و اقتصادی - دارا بودن امتیازات لازم در ارزیابی کیفی - طبقه بندی و ترتیب قرار گرفتن اسناد وم دارک موردنیاز (رزومه پیمانکار) مطابق بندهای فوق تنظیم و ارائه گردد - کلیه اوراق مناقصه بایستی ممهوی به مهر مناقصه گر بوده و در سه پاکت جداگانه (الف) ضمانتنامه بانکی (ب) اسناد مناقصه (ج) پیشنهاد نرخ مهر و موم و مجددا همگی در یک پاکت مهر و موم شده تحویل گردد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۴۱۲۰۰۴۴۴۰۰۰۰۸ بانک ملی با شناسه ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۱۳
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی مرحله اول به مدت ۷ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : یاسوج - میدان جهاد، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویر احمد
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۴-۳۳۳۴۵۱۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات کهگیلویه و بویراحمد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن