مناقصه 1- خرید و تحویل تجهیزات آتش نشانی ایستگاه منطقه شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۶۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- خرید و تحویل تجهیزات آتش نشانی ایستگاه منطقه ۱ با تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- خرید و تحویل تجهیزات آتش نشانی ایستگاه منطقه ۴ با تضمین ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- خرید و تحویل تجهیز خودرو هیوندا جهت اداره آموزش آتش نشانی با تضمین ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- احداث شبیه سازه ها آموزش حریق و نجات منطقه ۴ با تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز بابت خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهر شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت حداقل ۴۵ روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا ورایز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرج - میدان توحید - بلوار بلال شهرداری کرج - اداره امور قراردادها و پیمانهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶-۳۲۱۱۶۴۲۱-۳۲۱۱۶۴۴۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : آرمان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن