مناقصه انجام اجرای عملیات احداث خیابان 45 متری و 35 شهرداری بندر امام خمینی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر امام خمینی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۵۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام اجرای عملیات احداث خیابان ۴۵ متری و ۳۵ متری در سطح شهر بندر امام خمینی (ره) با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب - رتبه حداقل ۵ ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ رال به حساب فراگیر بشماره ۱۰۸۳۰۵۷۳۸۲ نزد بانک تجارت مرکزی بنام شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه معبتر بانکی یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ لغایت ۲۱/۰۸/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۵/۰۹/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری بندر امام خمینی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۱-۲۲۲۲۰۲۰-۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن