سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۲۲/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۷۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : انجام امور خدماتی، عمومی، آبدارخانه، دفتری، مخابراتی، آزمایشگاهی و غیره را به شرکت خدماتی واجد صلاحیت واگذاری نماید با برآورد ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر حساب شبا ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۴۱۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- -
- -
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور خدماتی، عمومی، آبدارخانه، دفتری، مخابراتی، آزمایشگاهی و آب و فاضلاب استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )