سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز

شماره آگهی ۳۳۷/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۱۰۰
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خرید شیرهای ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۹/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۱۳۸۵۲۷ تلفن ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷ فکس
- ایمیل http://www.szogpc.com وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن