سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مرکزی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۳/۹۳: ۱- نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز قدس، آلوسجرد، نور علیبیگ ۱۶۸۹۸ پورت --- ۲- نگهداری شبکه کابل مراکز کم ظرفیت ساوه ۱۰۲۳۰ پورت با سپرده ۵۶ میلیون ریال --- ۳۴/۹۳: نگهداری شبکه هوایی و کابل مراکز چمران، ساوجی و شهر صنعتی ساوه ۶۵۳۱۸ پورت با سپرده ۱۴۷ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب جام ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲ نزد بانک ملت شعبه اراک بنام شرکت با کد شناسه ۳۱۰۰۰۸۰۶۶۰۱۲۷ / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت یا چک تضمینی بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک: خیابان دانشگاه - سه راه خانه سازی قنات - انتهای خیابان شقایق - ساختمان شماره ۱ مخابرات - طبقه همکف
آدرس ارسال مدارک : واحد قراردادها
۰۸۶۳۲۲۶۱۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tciarak.ir وب سایت
منابع : همبستگی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن