مناقصه مونتاژ قطعات مکانیکی به همراه تزریق پلی فتیلن به صنایع شهید مسلمی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید مسلمی

شماره آگهی ۲۰-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۱۹۱۶۰
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه مونتاژ قطعات مکانیکی به همراه تزریق پلی فتیلن به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۰۴۴-۰۱ به تعداد ۱۵۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۴۳-۰۱ به تعداد ۱۵۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۰۲۹-۰۱ به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۱۳-۰۱ به تعداد ۳۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۲۹-۰۱ به تعداد ۳۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۱-۰۱ به تعداد ۳۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۲-۱۱۰ به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۲۱-۰۱ به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ عدد- تولید قطعه با کد ۰۰۱۷-۰۱ به تعداد ۱ میلیون عدد- تولید قطعه با کد ۰۰۲۵-۰۱ به تعداد ۳۵۰.۰۰۰ عدد- ماشینکاری لوله با کد ۰۱-۱۱۰ به تعداد ۵.۵۰۰ عدد- ماشینکاری لوله با کد ۰۶۶-۰۱ به تعداد ۳۵۰.۰۰۰ عدد- ماشینکاری لوله با کد ۰۰۱۸-۰۱ به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ عدد - ساخت ۲۰۰ دست فرمان کنترلی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۰۳/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : تهران، کیلومتر ۲۵ جاده خاوران- جاده اختصاصی پارچین، صنایع شهید مسلمی معاونت بازرگانی مدیریت خرید
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۳۳۱۳۰۶۰۸-۰۲۱۳۶۰۲۳۲۹۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن