مناقصه تعمیرات شبکه های آبیاری مهیار و نکوآباد آب منطقه ای اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۲۶۵۷۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات شبکه های آبیاری مهیار و نکوآباد با برآورد ۵,۳۴۱,۶۱۴,۴۲۰
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۳۶۶۱۵۳۶۰-۵ داخلی ۱۲۱-۱۲۲ تلفن ۳۶۶۱۱۰۷۳ فکس
- ایمیل http://www.sajar.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن