مناقصه انجام قرائت لوازم اندازه‌گیری ، توزیع صورتحساب برق ، توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۳۰۸۲۶۴۰۴۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه انجام قرائت لوازم اندازه‌گیری ، توزیع صورتحساب برق ، اخطار ، قطع و وصل مشترکین بدهکار منجر به وصول ا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۹-۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۹-۱۰
آدرس خرید اسناد : محل و تاريخ دريافت اسناد مناقصه: شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات) از تاريخ ۲۵/۸/۹۳ لغايت وقت اداری مورخ ۲۹/۸/۹۳ درمقابل واريز مبلغ۱۰۰۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ جام بانك ملت شعبه ميدان خواروبار با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام اين شركت خواهد بود.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۹-۰۹ ---- اسناد و مدارك مناقصه: الف- فرم شرايط مناقصه ب-جداول مقادير ، قيمتها ، نقشه‌ها ، شرايط خصوصی و مشخصات تجهيزات مصرفي ج- مشخصات و وضع حقوقی پيشنهاددهنده د- نمونه قرارداد و الحاقيه‌ها ذ-تضمين شركت در مناقصه توجه: بايستی بندهای (ج) و (ذ) توسط پيشنهاددهنده به همراه ساير مدارك ارائه شده تكميل و تحويل گردد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن