مناقصه امور خدماتی و نظافتی واحدها و نگهداری فضای سبز دانشگاه شهید بهشتی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه شهید بهشتی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۸۲۶۲۴۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدماتی و نظافتی واحدها و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه دانشگاه و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و همچنین رستوران مرکز آموزشهای تخصصی پردیس شهید عباسپور خود: ۱- خدمات نظافت ساختمان های دانشگاه شهید بهشتی ۲ـ نگهداری فضای سبز دانشگاه با تضمین ۵ درصد مبلغ پیشنهادی ۳ـ خدمات نظافت ساختمانهای پردیس و فنی مهندسی شهید عباسپور با تضمین ۵ درصد مبلغ پیشنهادی ۴ـ نگهداری فضای سبز پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با تضمین ۵ درصد مبلغ پیشنهادی ـ رستوران مرکز آموزشهای تخصصی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با تضمین ۲۰۰ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب درآمد دانشگاه شهید بهشتی به شماره ۳۴۲۲۸۲۵۵۵ به نام درآمدهای غیرقابل برداشت / سپرده شركت در مناقصه به حساب ۳۴۲۲۸۰۸۱۱ به نام سپرده های دانشگاه شهید بهشتی بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ لغایت ۱۰/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید چمران ـ اوین میدان شهید شهریاری ـ دانشگاه شهید بهشتی دفتر مدیریت پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن