سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران

کد آریاتندر : ۹۳۰۸۲۶۴۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۹-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۹-۲۶
آدرس خرید اسناد : سايت های پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و پايگاه اطلاع رسانی مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۲-۲۶ ---- متقاضيان حضور در مناقصه می بايست حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی مناقصه ( نوبت دوم ) در روزنامه نسبت به اعلام آمادگی كتبی خود جهت حضور در مناقصه با ذكر دقيق عنوان مناقصه و نيز تكميل و ارائه فرم های ارزيابی كيفی ، توانمندی بهداشتی ، ايمنی و زيست محيطی و فرم اطلاعات شركت های حاضر در مناقصه به همراه مستندات آنها به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه آذربايجان شرقی اقدام نمايند در غير اين صورت و خارج از زمانبندی مذكور به تقاضای متقاضيان حضور در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن