سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شهرضا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۰۵۴۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری پارک های : ۱- ملت خیابان پاسداران --- ۲- آبشار ورودی شهرضا از سمت اصفهان --- ۳- خانه شهر ابتدای بلوار امام خمینی (ره) با برآورد ۳,۴۲۹,۰۹۶,۶۱۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۱.۴۵۴.۸۳۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقد به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۹/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : معاونت مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shahreza.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن