سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قائمشهر

شماره آگهی ۱۰-۲/۵۳۹۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۰۱۵۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کانال ۶۰*۸۰ خیابان بابل مقابل بانک کشاورزی با برآورد ۵۲۰,۶۳۵,۴۵۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% بهای کل برآورد ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : واحد قراردادها
۰۱۱۴۲۸۴۰۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ghaemshahr.ir وب سایت
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن