سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شماره آگهی ۱۳/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۰۱۵۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی ارائه مدل رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک گذاری منابع محدود غیر فعال ارتباطی و فناوری اطلاعات
شرایط : رشته ارتباطات و فناوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد به حساب شماره ۲۱۷۴۷۴۹۰۰۵۰۰۰ به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز سیبا به نام خز / سپرده شركت در مناقصه ۴۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ لغایت ۲۳/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۱۱۲۹۹۰-۰۲۱۸۸۱۱۲۸۰۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.CRA.IR وب سایت
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن