سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۰۱۰۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه مطالعه مرحله اول و دوم طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب تبریز به پیکره آبی دریاچه ارومیه
شرایط : درخواست و اعلام آمادگی از سوی شرکت ـ رونوشت گواهی تشخیص صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته و پایه مندرج در بند ۵ ـ تجربه سابقه اجرایی مشابه طی ۵ سال اخیر ـ ضریب وزنی ۴۰ درصد ـ ارائه تصویر ابلاغیه قراردادها به همراه اطلاعات مربوط به هر قرارداد شامل عنوان، مبلغ ، مدت، تاریخ قرارداد و نام کارفرما، درصد پیشرفت طی یک جدول جهت اخذ امتیاز این معیار الزامی است ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی ـ ضریب وزنی ۲۵ درصد ـ در قالب فرمهای ارزشیابی تیپ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که توسط کارفرمایان تکمیل شده باشد، صورت خواهد گرفت ـ ساختار سازمان مشاور ـ ضریب وزنی ۲۰ درصد ـ زیر معیارهای این بند شامل موارد : ساختار سازمانی در سطح شرکت و ساختار سازمانی مشاور برای موضوع خدمات حاضر به همراه اطلاعات مربوط به کارکنان کلیدی که به تفکیک ارایه خواهد شد ـ نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه و مستند سازی ـ استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات ـ بومی بودن ـ ضریب وزنی ۵ درصد - رشته تاسیسات آب یا فاضلاب پایه ۳ و بالاتر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : روزهای نهم و دهم بعد از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تبریز بلوار ۲۹ بهمن ـ دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای استان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.azarwater.ir وب سایت
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن