سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

شماره آگهی ۸۱۰/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۰۱۴۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تامین تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی و نگهبانی پنج ساله سامانه ثبت مکانیزه تخلف از سرعت مجاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۸۳۹۰۴۱۶۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال واریز به حساب ۱۰۰۷۸۵۵۶۱۷۱۲ نزد بانک شهر شعبه خواجه رشید یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي لغایت ۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۹/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : میدان آرامگاه بوعلی دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۸۱-۳۸۲۱۴۵۴۲ داخلی ۱۰۹ تلفن ۰۸۱۳۸۲۱۴۵۴۳ فکس
- ایمیل http://www.hamedan.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن