مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان بانک ملی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۰/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۶۴۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۵۲۵۰ میلیون ریال سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی به استثنای بانکملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۳/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران ، خیابان فردوسی ، روبروی سفارت آلمان ، ادارات مرکزی بانک ملی ، ساختمان مدیریت دبیرخانه و امور اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن