مناقصه 5/93: اجرای شبکه روشنایی نواحی صنعتی بنک ٬لمبدان ٬ شهرکهای صنعتی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۶۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۵/۹۳: اجرای شبکه روشنایی نواحی صنعتی بنک ٬لمبدان ٬ دشتی ٬ بنه گز و گزبلند با برآورد ۴.۸۸۳.۱۹۱.۸۸۶ ریال و تضمین ۲۵ میلیون ریال --- ۶/۹۳: محوطه سازی ساختمان مرکزی خدمات فناوری کسب و کار شهرک صنعتی بوشهر ۲ با برآورد ۲.۸۵۷.۲۶۴.۰۴۳ ریال و تضمین ۲۰ میلیون ریال
شرایط : برق ۵ برای ردیف ۱- ابنیه ۵ برای ردیف ۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۶۷۱۰۵۰۰۰۵ بانک ملی گلشن بوشهر به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماه پس از تاریخ بازگشایی پاکت ها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۱۰/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : بوشهر شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۳۴۴۹۲۰۱-۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن