مناقصه ۳۵۸ فقره نصب انشعاب فاضلاب در ضلع شمالی بلوار آب و فاضلاب شیراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۶۳۶۲۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۵۸ فقره نصب انشعاب فاضلاب در ضلع شمالی بلوار سرداران**(( شیراز))**
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۰-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۰-۰۷
آدرس خرید اسناد : شيراز-پل حر- خيابان ساحلی شرقی -اداره مرکزی شركت آبفا- دبير خانه شرکت تلفن: ۸-۲۲۸۱۱۵۶-۰۷۱۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ---- آگهی مناقصه عمومی به شماره /۴۱۴ مورخ / /۹۳ شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاری مناقصه عمومی ۳۵۸ فقره نصب انشعاب فاضلاب در ضلع شمالی بلوار سرداران را براساس فهرست‌بهاء شبكه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال۹۳ به شرح زير به شركت‌ها وپيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. ۱- محل اجرا : شيراز ۲– مدت اجرا : ۹۰ (نود) روز. ۳– محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز-پل حر- خيابان ساحلی شرقی -اداره مرکزی شركت آبفا- دبير خانه شرکت تلفن: ۸-۲۲۸۱۱۵۶-۰۷۱۱ ۴– برآورد اوليه : ۰۰۴ ۱۹۵ ۹۴۰ ۲ ريال. ۵-تاريخ شروع فروش اسناد ۱۶/۰۹/۹۳ ۵– تاريخ نهائی دريافت اسناد مناقصه توسط متقاضی : ۱۹/۰۹/۹۳ ۶– تاريخ نهائی عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر: ۰۶/۱۰/۹۳ ۷- تاريخ بازگشايی پاكات: ساعت ۱۰ صبح روز يكشنبه مورخ ۰۷/۱۰/۹۳ ۸-به مداركی كه فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مداركی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اين آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۹- بودجه از محل اعتبار جاری شركت مي‌باشد. ۱۰- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۱ ريال ۱۱- قيمت اسناد: ۴۰۰۰۰۰ (ريال) واريز به حساب شماره ۰۱۰۵۶۹۹۰۲۲۰۰۴ بانك ملي‌مركزی بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز. ۱۲- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي- واريز به حساب شركت-چك تضمين شده بانكی به نام شركت آب و فاضلاب شيراز. ۱۳- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۴ – حق‌الدرج دو نوبت آگهی در روز‌نامه عصر مردم بعهده برنده مناقصه ميباشد . ۱۵-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. متقاضيان مي‌توانند قبل از خريد اسناد و شرك ت در مناقصه از طريق سايت‌های زير اطلاعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابی نموده و چنانچه امتياز مناسبی در خودارزيابی كسب مي‌نمايند، اسناد را خريداری كنند. وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهی مناقصه www.tender.nww.co.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir مي‌باشد. شرکتها و پيمانکارانی که دارای رتبه بندی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری در پايه ۵ يا بالاتر رشته آب بوده و مايل به شرکت در مناقصه ميباشند ميتوانند با اعلام آمادگی کتبی نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربری دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربری را تحويل دهند. http://iets.mporg.ir شرکت آب وفاضلاب شيراز
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن