مناقصه روکش آسفالت محور بهشت آباد ـ حجت آباد شهرستان راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۱۶۷۳۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه روکش آسفالت محور بهشت آباد ـ حجت آباد شهرستان نار و روکش آسفالت محور کریم آباد علیا در شهرستان رفسنجان با برآورد ۳.۲۵۹.۰۲۴.۳۷۵ ریال و تضمین ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال ---- بازگشایی راه روستایی درآب ـ حتکن شهرستان زرند با برآورد ۲.۷۶۷.۲۲۱.۰۸۸ ریال و تضمین ۱۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ لغایت ۲۳/۰۹/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۰۳/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : خ آیت ا... صدوقی اداره راه و شهرسازی استان کرمان ـ اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن