سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اتوبوسرانی اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۹۲۴۱۵۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تعداد ۲۷ نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخش ستادی و خدماتی سازمان اتوبوسرانی اهواز با برآورد ۵,۶۷۴,۱۷۰,۴۹۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۴۱۷۶۳۰۰۰۸ بانک ملی شعبه لشکر بنام سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۲۸۵ میلیون ریال واریز به حساب سیبا ۰۱۰۵۴۱۷۶۴۹۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه لشکر بنام سازمان یا ضمانتنامه بانکی بنام سازمان و بمدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یکدوره تمدید سه ماهه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : سازمان اتوبوسرانی اهواز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمان
۰۶۱-۳۳۷۸۶۹۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن