سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

کد آریاتندر : ۹۳۰۹۲۴۴۳۳۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی برای کل استان گیلان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۰-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۰-۰۹
آدرس خرید اسناد : رشت ، جنب پارك قدس – شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان – دفتر قراردادها تلفن : ٣٣٣٣٠٤٨٢
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۱-۰۹ ---- آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای (نوبت اول) شماره ٣٤-٩٣ ق ۱    نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان ۲    شرح مختصر موضوع مناقصه : انجام خدمات اداری و پشتيبانی برای كل استان گيلان ۳    مهلت خريد اسناد : تا پايان وقت اداری مورخ ٢٦/٩/٩٣ ۴    محل خريد حضوری اسناد : رشت ، جنب پارك قدس – شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان – دفتر قراردادها تلفن : ٣٣٣٣٠٤٨٢ ۵    قيمت اسناد و نحوه واريز وجه : مبلغ ١٠٠٠٠٠ريال بحساب جاری سيبا ٠١٠٨١٠٢٣٢٨٠٠٥ بانك ملی شعبه محتشم رشت به نشانی چهار راه پورسينا بنام شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان ۶    ميزان سپرده شركت در مناقصه : ٣٩٥٠٢٧٦٨٣ ريال (انواع تضمين : چك بانكی تضمينی ،واريز وجه ،ضمانتنامه بانكی ) ۷    مهلت و محل تحويل پيشنهاد : تا ساعت ١٢ روز دوشنبه مورخ٨/١٠/٩٣ دبيرخانه شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان ۸    زمان ومكان گشايش پيشنهادها : ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه مورخ ٩/١٠/٩٣ دفتر قراردادها ۹    رشته پيمانكار: دارای تاييد صلاحيت سازمان كار و امور اجتماعی در رشته حمل و نقل ،امور آشپزخانه و رستوران ،خدمات عمومی و اداری ،تعمير و نگهداری ساختمان و ماشين آلات ۱۰    محل تامين اعتبار :جاري ۱۱    دستگاه نظارت: معاونت مالی و پشتيبانی ۱۲    سايت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir سايت شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان www.abfa-guilan.ir ۱۳    مهلت اعتبار پيشنهاد:سه ماه ( برای مدت سه ماه ديگر قابل تمديد می باشد) ۱۴    هزينه يک نوبت آگهی مندرج در روزنامه كثيرالانتشار استان و يک نوبت آگهی مندرج در روزنامه كثيرالانتشار کشوربعهده برنده مناقصه مي‏باشد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن