مناقصه خرید تعداد 19 دستگاه انواع ترانسفورماتور 200 ، 250 توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شماره آگهی ۶۳/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۱۴۰۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد ۱۹ دستگاه انواع ترانسفورماتور ۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۱۵ کیلوولت آمپر سه فاز از نوع کم تلفات (تولید داخل (از محل اعتبارات عمرانی)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب جام شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ بانک ملت شعبه میدان خواروبار به نام این شرکت با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ / سپرده شركت در مناقصه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال کرمانشاه بانک ملت خواروبار جچاری ۸۴۰۰۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن