سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : تخلیه و بارگیری ۷۰۰ هزار تن محمولات علوفه ای
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال برای موضوع تجدید مناقصه به حساب ۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۲ میلیارد ریال واریز نقد به حساب شماره ۳۷۰۵۶/۸۰ خزانه بانک مرکزی یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت یا انواع اوراق مشارکت بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۰-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.iranslal.com
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تخلیه و بارگیری 700 هزار تن محمولات علوفه ای پشتیبانی امور دام کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )