مناقصه انجام فعالیت ها و امور مربوط به لوازم اندازه توزیع نیروی برق استان البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان البرز

شماره آگهی ۴۹/۹۳-۱۷-۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه انجام فعالیت ها و امور مربوط به لوازم اندازه گیری شامل توسعه انشعابات عادی، تست و بهینه سازی انشعابات عادی، توسعه تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی ثانویه
شرایط : رتبه ۵ در زمینه نیرو صادره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - ارائه معرفی نامه و فیش واریزی ۳۲۴ هزار ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۴.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات ایران به نام شرکت توزیع نیروی برق استان البرز / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز به حساب فوق الذکر و یا ضبط از حساب مطالبات و یا چک تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : از ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : کرج - بلوار طالقانی شمالی - پل آزادگان - ابتدای بلوار امام رضا - امور خدمات پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه امور خدمات پشتیبانی
- تلفن ۰۲۶-۳۲۵۲۵۳۵۳ فکس
- ایمیل http://WWW.AEPDC.IR وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن