آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه و مجتمع شورابیل شامل ...

انجام امور نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه و مجتمع شورابیل شامل : 1- حوزه شهرداری منطقه 1 با مبلغ 14.376.367.832 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 2- حوزه شهرداری منطقه 2 با مبلغ 13.352.103.834 ریال و سپرده 130 میلیون ریال --- 3- حوزه شهرداری منطقه 3 با مبلغ 12.760.766.819 ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 4- حوزه شهرداری منطقه 4 با مبلغ 11.529.409.277 ریال و سپرده 110 میلیون ریال --- 5- مجتمع شورابیل با مبلغ 6.144.234.583 ریال و سپرده 70 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/10/04

مهلت خرید اسناد : از تاریخ آخرین آگهی به مدت 5 روز

مبلغ خرید اسناد : 50.000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 به نام شهرداری نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش غیر قابل استرداد

میزان سپرده : برای هر ردیف واریز به شماره حساب سپهر 0106630762004 بنام شهرداری نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش یا ضمانتنامه بانکی

استان برگزاری : اردبیل

آدرس خرید اسناد : اردبیل ، دبیرخانه شهرداری

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه

رسانه منتشر کننده : ابرار - تهران

كد آرياتندر : 93100428

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
انجام امور نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه و مجتمع شورابیل