مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه و مجتمع شهرداری اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۲۸
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه و مجتمع شورابیل شامل : ۱- حوزه شهرداری منطقه ۱ با مبلغ ۱۴.۳۷۶.۳۶۷.۸۳۲ ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال --- ۲- حوزه شهرداری منطقه ۲ با مبلغ ۱۳.۳۵۲.۱۰۳.۸۳۴ ریال و سپرده ۱۳۰ میلیون ریال --- ۳- حوزه شهرداری منطقه ۳ با مبلغ ۱۲.۷۶۰.۷۶۶.۸۱۹ ریال و سپرده ۱۲۰ میلیون ریال --- ۴- حوزه شهرداری منطقه ۴ با مبلغ ۱۱.۵۲۹.۴۰۹.۲۷۷ ریال و سپرده ۱۱۰ میلیون ریال --- ۵- مجتمع شورابیل با مبلغ ۶.۱۴۴.۲۳۴.۵۸۳ ریال و سپرده ۷۰ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۴۹۰۰۲ به نام شهرداری نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش غیر قابل استرداد / سپرده شركت در مناقصه برای هر ردیف واریز به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۶۲۰۰۴ بنام شهرداری نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ آخرین آگهی به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اردبیل ، دبیرخانه شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : ابرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن