مناقصه خرید تجهیزات شبکه زمین پست های انتقال سرحد، سورمق برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۳۱
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات شبکه زمین پست های انتقال سرحد، سورمق و ایزدخواست
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۰-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۹:۳۰
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۷۱۳۲۳۳۰۰۳۱-۹ داخلی ۲۶۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن