سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۳۵
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبار نفت نظامیه با برآورد ۱۲۸۵۰ میلیون ریال و سپرده ۲۷۵ میلیون ریال --- ۲- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبارنفت اندیمشک با برآورد ۳۹۶۰ میلیون ریال و سپرده ۸۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوخترسانی و عمومی سوختگیری هواپیمایی اهواز با برآورد ۲۵۷۰ میلیون ریال و سپرده ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت فضای سبز منطقه اهواز بصورت حجمی زمانی با برآورد ۳۳۹۰ میلیون ریال و سپرده ۷۳ میلیون ریال --- ۵- تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده با برآورد ۶۶۳۰ میلیون ریال و سپرده ۱۳۸ میلیون ریال --- ۶- تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه اهواز با برآورد ۳۱۸۰ میلیون ریال و سپرده ۶۹ میلیون ریال --- ۷- اداره امور اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی بهبهان با برآورد ۲۱۰۰ میلیون ریال و سپرده ۴۷ میلیون ریال --- ۸- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی مسجدسلیمان با برآورد ۱۲۳۰ میلیون ریال و سپرده ۳۰ میلیون ریال --- ۹- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی رامهرمز با برآورد ۱۶۶۰ میلیون ریال و سپرده ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی cng شهرک نفت با برآورد ۳۷۲۰ میلیون ریال و سپرده ۷۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۴۱۲۰۰۴۰۱۰۰۰۰۳ نزد بانک ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اهواز ، خرمکوشک ، خیابان صباحی ، جنب جایگاه پمپ بنزین
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن