آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز

مناقصه 1- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی ...

1- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبار نفت نظامیه با برآورد 12850 میلیون ریال و سپرده 275 میلیون ریال --- 2- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبارنفت اندیمشک با برآورد 3960 میلیون ریال و سپرده 84.500.000 ریال --- 3- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوخترسانی و عمومی سوختگیری هواپیمایی اهواز با برآورد 2570 میلیون ریال و سپرده 56.500.000 ریال --- 4- خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت فضای سبز منطقه اهواز بصورت حجمی زمانی با برآورد 3390 میلیون ریال و سپرده 73 میلیون ریال --- 5- تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده با برآورد 6630 میلیون ریال و سپرده 138 میلیون ریال --- 6- تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه اهواز با برآورد 3180 میلیون ریال و سپرده 69 میلیون ریال --- 7- اداره امور اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی بهبهان با برآورد 2100 میلیون ریال و سپرده 47 میلیون ریال --- 8- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی مسجدسلیمان با برآورد 1230 میلیون ریال و سپرده 30 میلیون ریال --- 9- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی رامهرمز با برآورد 1660 میلیون ریال و سپرده 38.500.000 ریال --- 10- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی cng شهرک نفت با برآورد 3720 میلیون ریال و سپرده 79.500.000 ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/10/04

مهلت خرید اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت ارسال مدارک : 05/11/1393

تاریخ بازگشائی پاکات : 06/11/1393 ساعت 10

میزان سپرده : ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره 4120040100003 نزد بانک ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

استان برگزاری : خوزستان

آدرس خرید اسناد : اهواز ، خرمکوشک ، خیابان صباحی ، جنب جایگاه پمپ بنزین

رسانه منتشر کننده : راه مردم - تهران

كد آرياتندر : 93100435

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
1- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور
تصویر آگهی مناقصه 1- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبار نفت نظامیه با برآورد 12850 میلیون ریال و سپرده 275 میلیون ریال --- 2- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات و امور فنی انبارنفت اندیمشک با برآورد 3960 میلیون ریال و سپرده 84.500.000 ریال --- 3- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوخترسانی و عمومی سوختگیری هواپیمایی اهواز با برآورد 2570 میلیون ریال و سپرده 56.500.000 ریال --- 4- خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت فضای سبز منطقه اهواز بصورت حجمی زمانی با برآورد 3390 میلیون ریال و سپرده 73 میلیون ریال --- 5- تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده با برآورد 6630 میلیون ریال و سپرده 138 میلیون ریال --- 6- تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه اهواز با برآورد 3180 میلیون ریال و سپرده 69 میلیون ریال --- 7- اداره امور اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی بهبهان با برآورد 2100 میلیون ریال و سپرده 47 میلیون ریال --- 8- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی مسجدسلیمان با برآورد 1230 میلیون ریال و سپرده 30 میلیون ریال --- 9- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی رامهرمز با برآورد 1660 میلیون ریال و سپرده 38.500.000 ریال --- 10- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی cng شهرک نفت با برآورد 3720 میلیون ریال و سپرده 79.500.000 ریال پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز استان خوزستان