سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۴۶۰
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۱۶۸۶/۸/۹۳ : احداث و انشعاب گیری حوضچه های کنتور و بهسازی چشمه لرد با برآورد ۱.۴۶۸.۱۸۸.۰۹۳ ریال و تضمین ۱۱ میلیون ریال ---- ۱۱۶۸۷/۸/۹۳ : لوله گذاری داخل شبکه روستایی انجیرلو با برآورد ۱.۹۴۳.۵۳۰.۵۳۱ ریال و تضمین ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۰۸۰۱۰۰۴ بانک ملی شعبه اردبیل به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۱۰/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اردبیل ـ شهرک ادرای بعثت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل دبیرخانه حراست
۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳-۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن